O nás - náš tým

Blanka Vedralová

Tel: 604 566 997 / e-mail: atriumskolka@gmail.com

Ředitelka školky. Dětská sestra a absolventka ped. fakulty MU oboru vychovatelství, 1 rok praxe v jeslích a 8 let v MŠ. Absolventka mnoha akreditovaných kurzů MŠMT ČR v oboru výtvarném, dramatickém, cvičení rodičů s dětmi,edukativně stimulačních skupin pro předškoláky, enviromentální výchovy, organizátorka volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a tématicky vzdělávacích pobytů dětí v přírodě, na Vysočině ve Staré škole v Brťoví a maminka 10letého syna. Absolventka Montessori pedagogiky pro MŠ.

 
 
 
 
 

Bc. Aneta Macounová 

Tel: 732 130 435 / e-mail: anet.macounova@gmail.com

 

Absolventka  Sociální pedagogiky a volného času na pedagogické fakultě MU.  V Atriu působí již od založení v roce 2015. Dětem se věnuje při přírodovědných, enviromentálních a praktických aktivitách a v rámci anglického jazyka. 

 

 

Mgr. Markéta Hulánková 

 

Jihomoravský kraj   web rodinnepolitiky.cz
Oficiální stránky JMK
www.kr-jihomoravsky.cz
  Přehledné informace o rodinné politice v JMK
www.rodinnapolitika.cz