O nás - náš tým

Blanka Vedralová

Tel: 604 566 997 / e-mail: atriumskolka@gmail.com

Ředitelka školky. Dětská sestra a absolventka ped. fakulty MU oboru vychovatelství, 1rok praxe v jeslích a 8let v mš. Absolventka mnoha akreditovaných kurzů MŠMT ČR v oboru výtvarném, dramatickém, cvičení rodičů s dětmi,edukativně stimulačních skupin pro předškoláky, enviromentální výchovy, organizátorka volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a tématicky vzdělávacích pobytů dětí v přírodě, na Vysočině ve Staré škole v Brťoví a maminka 7 letého syna. Absolventka Montessori pedagogiky pro MŠ.

Bára Křístková, MgA

Tel: 775 267 766 / e-mail: bara.kristkova@seznam.cz

Absolventka Divadelní fakulty Jamu v Brně, obor scénografie a SUPŠ v Uherském Hradišti, obor malba. Praxe 4 roky  instruktor plavání a cvičení v dětském plaveckém klubu Plaváčci v Brně, absolventka akreditovaných kurzů manipulace s kojenci „Něžná náruč“, kurzy cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku, akreditovaný kurz Arteterapie, kurz Záchranářského minima.Absolventka dvouletého nástavbového studia na Pedagogické fakultě v Olomouci obor výtvarná výchova. Kurz chůva pro děti od 0 do 10 let. Maminka 13 letého syna. 

 
Jitka Reichlová
 
 
Tel: 606 661 485 / e-mail: jitkareichl@hotmail.com
 
Působila 4 roky jako učitelka ve Francis Keller Day Care v Nevadě USA. Poté provozovala soukromé centrum pro předškolní
děti "The Little Prince" v Praze a "Anglicko-českou školku" v Brně. Absolventka akreditovaných kurzů dětské filozofie,
dětského stravování a výživy a kurzu chůva pro děti do 10 let. V Atrium školce působí jako lektorka anglického jazyka. 
 
 
 
 
 

Aneta Macounová 

Tel: 732 130 435 / e-mail: anet.macounova@gmail.com

 

Studentka Sociální pedagogiky a volného času na pedagogické fakultě MU.  V Atriu působí již od založení v roce 2015. Dětem se věnuje v rámci přírodovědných, enviromentálních a praktických aktivit během programů "Hokusy pokusy" a "Pečení". 

 

Ester Kosevová 

Absolventka bakalářského stupně oboru Politologie na FSS MU. V roce 2014 absolvovala kurz NIDM Studium pedagogiky pro pedagogy volného času. Od dětství chodila do ZuŠ, kde se učila hrát na klavír. Později se začala věnovat i hře na kytaru. Od roku 2012 vede dětský divadelní kroužek v rámci DDS Pirko. Ve školce Atrium působí od ledna 2016 jako lektorka hudební výchovy a hlasové nauky.

Jihomoravský kraj   web rodinnepolitiky.cz
Oficiální stránky JMK
www.kr-jihomoravsky.cz
  Přehledné informace o rodinné politice v JMK
www.rodinnapolitika.cz