ATRIUM - školka, ze které děti
nebudou chtít domů.

„Vzdělání není pouze nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice… dohromady naházené.“
T. G. Masaryk

Atrium školka vytváří dětem přátelské a originální, esteticky čisté prostředí, kde si můžou hrát, učit se, tvořit, zpívat, tancovat, skotačit, objevovat, poznávat nové přátele…, to vždy s ohledem na jejich individuální potřeby.