Ceník pro děti do 2,5 let

Děti do 2,5 let 

Dopolední docházka 7 - 13h

2 x týdně 400 Kč za den  
3 x týdně 400 Kč za den  
4 x týdně   4800 Kč za měsíc
5 x týdně   6000 Kč za měsíc

Celodenní docházka 7 - 18h

2 x týdně 600 Kč za den  
3 x týdně 600 Kč za den  
4 x týdně   7500 Kč za měsíc
5 x týdně   8700 Kč za měsíc

Při docházce 2x-3x týdně doplácíte za akce mimo školku (vstupné). 

Aktivity mimo školku josu garantované pouze pro děti od 3 let. Pro mladší děti po vzájemné domluvě s rodiči. 

Při docházce 4-5x týdně jsou veškeré aktivity mimo školku v ceně školného. 

Stravné se platí zvlášť podle aktuálních cen od dodavatele Zdravý restaurant Vitalité. 

Náhrady za neodchozené dny nenabízíme.

Školné je nutné uhradit za celý měsíc bez ohledu na reálnou docházku, nejpozději do konce měsíce před následujícím měsícem docházky. 

Stravné odečítáme při den předem omluvené docházce nebo podle podmínek od dodavatele stravy. 

Sourozenecká leva 10% za mladší dítě. 

Kamarádská sleva 10% po dobu nepřerušené docházky pro Vás a Vašeho kamaráda (kamarádky), kterého (kterou) přivedete do Atrium školky. 4

Slevy se nesčítají a nelze je uplatnit v době letních prázdnin, pokud nebudou zřizovatelem nabídnuty. 

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení ve výši 11000,- Kč za rok. 

V ceně školného je zahrnuto úrazové pojištění dětí.

Ceník je platný od 1. 9. 2017 pro Atrium školka.

Jihomoravský kraj   web rodinnepolitiky.cz
Oficiální stránky JMK
www.kr-jihomoravsky.cz
  Přehledné informace o rodinné politice v JMK
www.rodinnapolitika.cz