Aktivity pro všestraný rozvoj dětí

Aktivity pro všestraný rozvoj dětí

Nabízíme rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj vašeho dítěte.

Jazykové

Angličtina: děti se s anglickým jazykem přirozeně setkávají a postupně si jej osvojují v reálných  souvislostech každodenního života.

Jednou týdně odpoledne probíhá intezivní výuka pro předškolní děti (od 4 let).

 

 

Sportovní

Náš den startujeme v kruhu ranní rozcvičkou nebo jógou. Používáme masážní a smyslové chodníky a pomůcky od Weplay.com. Zařazujeme cvičení na gymballech. Turistika a pohybové hry v parku pod Špilberkem. Trampolína a míčové hry na terase. 

Mimo DS cvičení zaměřené na získání všestranného pohybového základu a zájmu o sport ve Sportíkově akademii (podzim, jaro) 

V zimě chodíme do solné jeskyně. 

Kreativní

Výtvarný ateliér s tetou Blankou a Anetou: děti se seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami (malování, kresba, lepení a stříhání, koláž, otisk a tisk, frotáž, tupování, modelování, kašírování, práci s přírodninami a odpadovým materiálem,…) Keramický ateliér: v Dílně Matilda 1x za 14 dní .

Hudební

Zpěv,hra na hudební nástroje,dechová a sluchová cvičení,programy muzikoterapie,setkávání s muzikanty,poslech hudby různých žánrů.Chceme nejen hrát a zpívat,ale také se učit naslouchat a tím kultivovat svoji duši. 

1x týdně dopolední muzicírování. 

Přírodovědné

Poznávání přírodních zákonitostí, seznamování s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, meteorologie…). Děti provádějí jednoduché bezpečné experimenty, jsou srozumitelnou a zábavnou formou seznámeny s principy pokusů a fungováním jevů kolem nás.

Pravidelné návštěvy brněnské Hvězdárny a Planetária. 

 Hokusy  pokusy s tetou Anetkou.

Enviromentální

Ochrana životního prostředí a péče o naše okolí, poznávání odlišných kultur,metodami projektové výuky se snažíme pozitivně ovlivnit myšlení a hodnotové vnímání dětí. Účastníme se ekologických výukových programů Lipka a Sev-Hlídka. Učíme se s dětmi, jak se starat o rostlinstvo: na terase si pěstujeme bylinkovou „zahrádku“. Na pozorovacím stolku sledujeme klíčení a růst různých druhů rostlin včetně stromů, sázíme je a vracíme do přírody. Třídíme odpad.

Dramatická výchova a logopedie

Improvizace, dramatické hry, rozvoj komunikace, logopedická cvičení, gymnastika mluvidel. Hrajeme s dětmi divadlo. Divadla navštěvujeme. Prezentujeme se hrdě před rodiči na Besídce.

Pečení

Pravidelně si s dětmi upečeme vlastní koláč, buchtu, chleba, perníčky… Připravujeme si ke zvláštním příležitostem (oslavy narozenin) hostiny z domácích surovin. 

Předškolní průprava

Odpolední „hra na školu“ pro děti předškolního věku (4-7let). Praktikujeme metodu PhDr. Vlasty Šmardové a Jiřiny Bednářové –EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINA. -(grafomotorika, sluchové, zrakové a hmatové vnímání, časová a prostorová orientace, matematické představy, řeč-logopedická cvičení, práceschopnost…). 2x týdně s tetou Blankou.

Každodenní Montessori skupina -  setkání u elipsy, práce s individuálně připravenými pomůckami . Zařazujeme v průběhu celého dne podle aktuálního programu a naladění .

Žijeme v Brně

Využíváme strategické polohy v centru Brna k poznávání města .
 Do přírody - park pod Špilberkem, Denisovy sady, park Kraví Hora, Riegrovy sady, brněnská přehrada, botanická zahrada, Schreberovy zahrádky...
Za vzděláním  - výukové programy, muzea, vědecká centra, hvězdárna, zoo, seznamování s různými obory lidské činnosti a profesemi, poznávání centra Brna-historie a architektury...
Za  kulturou a uměním -  výstavy, divadlo, koncerty...